chu-tich-uy-ban--nhan-dan-tieng-anh-la-gi
GIÁO DỤC

Chủ tịch ủy ban nhân dân tiếng anh là gì ? Ủy ban nhân dân là gì ?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là người đứng đầu Uỷ ban nhân dân. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra trong số các đại biểu của Hội đồng nhân dân

Định nghĩa tiếng việt 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là người đứng đầu Uỷ ban nhân dân. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra trong số các đại biểu của Hội đồng nhân dân tại kì họp đầu tiên của mỗi khoá Hội đồng nhân dân và phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Nhiệm kì của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân theo nhiệm kì của Hội đồng nhân dân cùng cấp (5 năm). 

Ủy ban nhân dân là gì 

Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nước ở địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh…

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Chủ tịch ủy ban nhân dân tiếng anh là gì

chu-tich-uy-ban--nhan-dan-tieng-anh-la-gi

Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

Những từ liên quan 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

 • Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân

Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee 

 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

 • Ủy viên Ủy ban nhân dân

Member of the People’s Committee

 • Giám đốc Sở

Director of Department 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

 • Phó Giám đốc Sở

Deputy Director of Department

 • Chánh Văn phòng

Chief of Office

 • Phó Chánh Văn phòng

Deputy Chief of Office

 • Chánh Thanh tra

Chief Inspector

 • Phó Chánh Thanh tra 

Deputy Chief Inspector

 • Trưởng phòng

Head of Division

 • Phó Trưởng phòng

Deputy Head of Division

 • Chuyên viên cao cấp

Senior Official

 • Chuyên viên chính

Principal Official

 • Chuyên viên

Official

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *