GIÁO DỤC

Trung tâm khảo thí tiếng Anh là gì? Một số từ vựng  chuyên ngành giáo dục

Trung tâm khảo thí tiếng Anh là gì? Thông thường mỗi trường Đại học có một Trung tâm khảo thí, trung tâm này chịu trách nhiệm về các kỳ thi đánh giá năng lực, ngoại ngữ, tin học,.. Trung tâm…

Hệ Đại học tiếng Anh là gì? Một số từ vựng về Đại học/ Trường học

Hệ Đại học tiếng Anh là gì? Cuộc đời mỗi người, gần 20 năm cấp sách đến trường (gồm 3 năm mầm non, 12 năm học sinh và 4 năm sinh viên nhé), thì khoảng thời gian nào làm bạn…

Bệnh nhược cơ tiếng Anh là gì? Từ vựng các bệnh về Mắt

Bệnh nhược cơ tiếng Anh là gì? Bệnh nhược cơ, các bạn đã có nghe qua tên này chưa? Chắc hẳn nhiều bạn chưa từng nghe qua và nếu bạn nghe bệnh nhược cơ lần đầu tiên Bệnh nhược cơ…