Tỷ lệ thuận tiếng anh là gì
GIÁO DỤC

Tỷ lệ thuận tiếng anh là gì

Tỷ lệ thuận tiếng anh là gì? Trong lúc chúng ta còn học toán chắc hẳn đã nghe nói về tỷ lệ thuận. Trong toán học chúng ta có hai đại lượng là x và y.

Tỷ lệ thuận tiếng anh là gì? Trong lúc chúng ta còn học toán chắc hẳn đã nghe nói về tỷ lệ thuận. Trong toán học chúng ta có hai đại lượng là x và y. Tỷ lệ thuận là mối quan hệ giữa hai đại lượng x và y mà trong đó giá trị của đại lượng thứ nhất tăng thì cũng kéo theo đại lượng thứ hai cũng tăng theo và ngược lại. Tỷ lệ ở đây được hiểu là phép chia còn thuận ở đây là hai đại lượng x và y thay đổi thì tỷ lệ của y và x cũng không không đổi.

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Tỷ lệ thuận tiếng anh là gì?

Tỷ lệ thuận tiếng anh là proportional.

Từ vựng tiếng anh về toán học:

Addition: phép cộng

Subtraction: phép trừ

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

multiplication: phép nhân

division: phép chia

to add: cộng

to subtract hoặc to take away: trừ

to multiply: nhân

to divide: chia

arithmetic: số học

algebra: đại số

geometry: hình học

calculus: phép tính

integer: số nguyên

even number: số chẵn

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

odd number: số lẻ

prime number: số nguyên tố

fraction: phân số

Decimal: thập phân

decimal point: dấu thập phân

theorem: định lý

proof: bằng chứng chứng minh

circle: hình tròn

triangle: hình tam giác

square: hình vuông

rectangle: hình chữ nhật

pentagon: hình ngũ giác

hexagon: hình lục giác

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

octagon: hình bát giác

oval: hình bầu dục

star: hình sao

polygon: hình đa giác

cone: hình nón

cube: hình lập phương/hình khối

cylinder: hình trụ

pyramid: hình chóp

sphere: hình cầu

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *